1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Детектування маніпульованого за амплітудою гідроакустичного сигналу з лінійною частотною модуляцією

Детектування маніпульованого за амплітудою гідроакустичного сигналу з лінійною частотною модуляцією

К.Г. Кебкал
Анотації на мовах:

Розглядається задача з оцінки вірогідності детектування гідроакустичного сигналу з лінійною частотною модуляцією. Отримані для вірогідності детектування аналітичні залежності дозволяють прогнозувати основні показники роботи приймача сигналів у умовах складних гідроакустичних каналів, які характеризуються вираженою багатопроменевістю і динамікою властивостей.
Ключові слова: підводна телеметрія, цифровий зв’язок, бездротовий підводний зв’язок, гідроакустичний зв’язок