1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Підвищення точності постійного часу випередження в пристроях автоматичної точної синхронізації

Підвищення точності постійного часу випередження в пристроях автоматичної точної синхронізації

Б.Т. Кононов, Ю.А. Кусакін, О.М. Малиш
Анотації на мовах:

Обгрунтовуються шляхи підвищення точності роботи пристроїв автоматичної точної синхронізації з постійним часом випередження, засновані на використанні активних фільтрів для визначення швидкості і прискорення ковзання. В синхронізаторі, який пропонується до уваги, забезпечується формування керуючої напруги, яка найбільш точніше відтворює зміну кута між напругами, які синхронізуються. Тим самим досягається підвищення точності роботи синхронізатора, зменшуя збурення, що вносяться в процесі синхронізації в систему електропостачання.
Ключові слова: синхронізація синхронних генераторів, синхронізуємі напруги, провал напруги, кидки струму, кутова частота ковзань, постійна часу випередження, прискорення ковзання