1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Синтез системи позиціювання потоку ентальпії вихрового енергорозділювача

Синтез системи позиціювання потоку ентальпії вихрового енергорозділювача

А.С. Кулік, С.М. Пасічник
Анотації на мовах:

Наведено структуру системи автоматичного позиціювання (САП) потоку ентальпії холодного повітря вихрового енергорозділювача (ВЕ). Отримано інтервальні передаточні функції розімкненої та замкненої САП. Виконано розрахунок коефіцієнту передачі розімкненої САП за умови забезпечення точності. Проведено аналіз та забезпечення стійкості замкненої системи, а також синтез САП методом логарифмічних амплітудно-частотних характеристик. Отримано інтервальну передаточну функцію коректуючого елементу. Проведено експериментальне дослідження скоректованої САП на макетному зразку ВЕ.
Ключові слова: вихровий енергорозділювач, система автоматичного позиціювання, потік ентальпії, частотні характеристики