1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Застосування лазерних систем в корпоративних сегментах мультисервісної мережі

Застосування лазерних систем в корпоративних сегментах мультисервісної мережі

Г.А. Кучук, О.О. Болюбаш, Я.Ю. Стасєва
Анотації на мовах:

У статті проведений аналіз можливостей лазерних систем, їхніх переваг і недоліків. Приведені основні хара ктеристики лазерних приймачів, визначені їх можливі сфери застосування і способи використання. Розроблена математична модель процесу розподілу мультисервісного мережевого трафіку в лазерному каналі передач даних, який є мостом між корпоративними сегментами мультисервісної мережі.
Ключові слова: лазерна система, мережевий трафік, міст, мультисервісна мережа