1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Динамічні алгоритмічні перетворювачі

Динамічні алгоритмічні перетворювачі

Є.Є. Малафєєв, Є.Є. Малафєєв
Анотації на мовах:

Досліджені види алгоритмічних перетворювачів, що настроюються. Розглянуті принципи побудови динамічних алгоритмічних перетворювачів і особливості їх роботи. Сформульовано завдання синтезу динамічних алгоритмічних перетворювачів і запропонована процедура їх побудови.
Ключові слова: алгоритмічні перетворювачі, динамічні алгоритмічні перетворювачі, алгоритмічні перетворювачі, що настроюються