1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Розробка інформаційної термінологічної системи в галузі бетоноведення

Розробка інформаційної термінологічної системи в галузі бетоноведення

М.В. Новожилова, О.В. Ушеров-Маршак, К.В. Латорець, І.А. Міхеєв
Анотації на мовах:

Розглянуті концептуальні засади інформаційної термінологічної системи та наведено опис її практичної р еалізації.
Ключові слова: інформаційна система, термінологічний словник