1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Інформаційно-аналітична система для дослідження дифузії в металах та сплавах

Інформаційно-аналітична система для дослідження дифузії в металах та сплавах

О.С. Посухов, В.Є. Семененко, Л.С. Сорока, М.Г. Стєрвоєдов
Анотації на мовах:

У роботі представлені результати розробки інформаційно - аналітичної системи для проведення експериментів з дослідження дифузії у металах та сплавах. Основною відмінністю розробленої системи є можливість вимірювання параметрів дифузії - передекспоненціального множника і енергії активації за одну експозицію. Для реалізації вимірювання на досліджуваному прямокутному зразку змінної товщини створюється градієнт температури. У результаті дифузійного відпалу утворюється поверхня зі змінною концентрацією матеріалу дифузанта, яка залежить від локальної температури і товщини зразка. Розподіл концентрації дифузанта на поверхні вимірюється методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії з виборчим аналізатором енергії вторинних електронів. Результати калібрувальних вимірювань параметрів дифузії нікелю і золота в мідну матрицю запропонованим методом з точністю до помилки вимірювань збіглися з відомими довідковими даними.
Ключові слова: інформаційно-аналітична система, параметри дифузії, рентгенівський фотоелектронний спектрометр, розподіл концентрації дифузанта