1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Ерлангівська апроксимація самоподібного випадкового потоку із заданими властивостями

Ерлангівська апроксимація самоподібного випадкового потоку із заданими властивостями

П.Є. Пустовойтов
Анотації на мовах:

У роботі запропоновано процедуру формування самоподібного потоку на основі закону розподілу Ерлангу. Проведено дослідження якості формування самоподібного потоку, що доказує вірність роботи процедури.
Ключові слова: комп'ютерні мережі, математичне моделювання, імітаційне моделювання, оптимізація, самоподобие, фрактали