1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Система гарантованого живлення випромінювача флюорографічного рентгенівського апарату

Система гарантованого живлення випромінювача флюорографічного рентгенівського апарату

С.М. Рева, М.Г. Стєрвоєдов
Анотації на мовах:

Проведено аналіз основних причин підвищення біологічно еквівалентної дози опромінення під час проведення медичної рентгенівської діагностики. Розглянуто методи зниження дозового навантаження на пацієнтів за рахунок забезпечення гарантованого живлення рентгенівського випромінювача та покращення форми напруги, що його живить. Наведено порівняльні технічні характеристики пристрою живлення, який побудовано з використанням нових принципів управління напругою. Описані результати впровадження створеного пристрою живлення рентгенівського випромінювача в промисловому рентгенівському обладнанні.
Ключові слова: рентгенівський випромінювач, методи управління напругою, регулювання струму рентгенівської трубки