1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Визначення числових характеристик функцій розподілу випадкових величин, аргументи яких гіперболічні функції: дискретні випадкові величини

Визначення числових характеристик функцій розподілу випадкових величин, аргументи яких гіперболічні функції: дискретні випадкові величини

С.В. Гадецька, В.Ю. Дубницький
Анотації на мовах:

Для дискретних випадкових величин, розподілених по законах гіперболічного синуса і гіперболічного косинуса, отримані оцінки математичного сподівання, дисперсії, ймовірності подвоєння середнього.
Ключові слова: розподіл гіперболічного синуса, розподіл гіперболічного косинуса, розподіл shx, розподіл chx, характеристичні функції