1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Представлення зразків концептів інформаційних систем за допомогою ациклічних графів

Представлення зразків концептів інформаційних систем за допомогою ациклічних графів

А.Г. Житарюк, Г.М. Жолткевич
Анотації на мовах:

В роботі запропонований засіб описання зразків концептів інформаційних систем за допомогою ациклічних графів. Для збереження граф-зразків концептів був обраний реляційний підхід. У межах цього підходу сформульовані аксіоми для визначення зразків.
Ключові слова: ациклічний граф, маркіроване дерево, зразок з зв’язками, вільний зразок