1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Математична модель безвідмовності спецпроцесора обробки криптографічної інформації в модулярній системі числення

Математична модель безвідмовності спецпроцесора обробки криптографічної інформації в модулярній системі числення

С.О. Мартиненко, М.В. Дугін, В.А. Краснобаєв
Анотації на мовах:

У статті розглянуті варіанти математичних моделей надійності спецпроцесора обробки криптографічної інформації (СОКІ) в модулярній системи числення (МСЧ). Запропоновані математичні моделі надійності СОКІ в МСЧ грунтується на принципі паралелізму обробки інформації в непозиційній системі числення.
Ключові слова: спецпроцесор обробки криптографічної інформації, модулярна система числення, криптографічна обробка інформації, надійність, безвідмовність, продуктивність