1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Алгебраїчних каскадних згорткових кодів

Алгебраїчних каскадних згорткових кодів

С.І. Приходько, О.С. Волков
Анотації на мовах:

Запропоновано метод побудови алгебраїчного каскадного згорткового коду, заснований на використанні багаточленів, що породжують, недвійкових циклічних блокових кодів над різними кінцевими полями для визначення згорткових кодів зовнішнього й внутрішнього ступеню кодування. Показано, що метод дозволяє алгебраїчно визначати каскадні згорткові коди з великою довжиною кодового обмеження, із заздалегідь заданими параметрами і узгодженими швидкостями кодів зовнішнього й внутрішнього ступеню кодування.
Ключові слова: згорткові коди, каскадні коди, завадостійке кодування