1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Аналіз виробничого менеджменту на основі системних моделей (на прикладі телекомунікаційного підприємства)

Аналіз виробничого менеджменту на основі системних моделей (на прикладі телекомунікаційного підприємства)

A.В. Калмиков, Ю.О. Кулик
Анотації на мовах:

Розглядаються питання аналізу виробничого менеджменту, впливу рівня організаційної зрілості та технологій, що використовуються, на структуру цілей і функцій підприємства. Підприємство розглядається як складна ієрархічна організаційна система, для аналізу якої застосовуються методи структурного аналізу. Дослідження виконуються на прикладі підприємства-оператора телекомунікацій. У якості базових моделей для аналізу виробництва й менеджменту в телекомунікаційній галузі застосовуються моделі «ланцюжок цінностей» і TMN, на їхній основі пропонуються принципи декомпозиції процесів на рівні ієрархії. На основі структурних моделей, що отримано за таких обставин, і зіставлення цілей і функцій підприємства пропонується методика якісної оцінки рівня технологій, що використовуються, та організаційної зрілості підприємства.
Ключові слова: системний аналіз, ланцюжок цінностей, модель TMN, системна модель, функціональна модель, матрична проекція моделей, телекомунікації