1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Розробка й дослідження інформаційної технології обробки експертних оцінок при технічному переоснащенні машинобудівного підприємства з використанням нечітко-можливого підходу

Розробка й дослідження інформаційної технології обробки експертних оцінок при технічному переоснащенні машинобудівного підприємства з використанням нечітко-можливого підходу

Л.В. Нечволода
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено й досліджено інформаційну технологію обробки експертних оцінок для підтримки прийняття рішень у ході технічного переоснащення машинобудівного підприємства, яка забезпечує зниження модельної помилки при апроксимації функції мети аналітиків за рахунок використання згортки з нечіткою мірою. Виконано імітаційне моделювання й перевірку ефективності організаційно-алгоритмічного комплексу.


Ключові слова: інформаційна технологія, технічне переоснащення, функція корисності, нечітка міра, згортка приватних критеріїв, нечіткий інтеграл, мережа Петрі