1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Системне моделювання управління якістю продуктів і процесів виробництва

Системне моделювання управління якістю продуктів і процесів виробництва

О.Є. Федорович, Ю.О. Лещенко, С.Т. Шуфані
Анотації на мовах:

Ставиться і вирішується завдання формування системної моделі для дослідження процесу управління якістю. Аналізуються схеми управління якістю, в яких відбиті сучасні вимоги логістики виробництва і стандарти якості. Побудований системний куб управління якістю, у якої осями координат є управління якістю продукту і виробничого процесу (основного і допоміжного). Представлена системна модель алгебри для опису напрямів управління якістю.
Ключові слова: управління якістю, системна модель управління якістю, основний та допоміжний процеси виробництва