1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Кластеризація даних для формування висновку при прогнозуванні зсувних процесів південного берега Криму

Кластеризація даних для формування висновку при прогнозуванні зсувних процесів південного берега Криму

В.М. Таран
Системи обробки інформації. — 2010. — № 6(87). – С. 276-280.
УДК 519.876:55.435.62(477.75)
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано при аналізі зсувних процесів Південного берега Криму розглядати результати спостережень в стандартному вигляді з метою привести їх до однієї розмірності, за допомогою вагових коефіцієнтів об’єднати всі вхідні фактори в одну змінну – середнє зважене, та запропоновано модель РОСЗ – регресію однофакторну середньо зважену. Встановлено, що при впорядкуванні незалежного фактору за зростанням також впорядковується і результуючий показник. Упорядковані дані розбиваються на три великих кластери, встановлено межі для вхідного фактора, при яких результуючий показник набуває одного з трьох значень: маленька кількість зсувів, середня та велика. Визначено причини виникнення розбіжностей між прогнозними і реальними даними для моделі РОСЗ – це рівень вкладених коштів в укріплення схилів. Для інших моделей наявність цієї закономірності не спостерігається. За допомогою критеріїв оцінки моделей та оцінки прогнозу проаналізовано п’ять моделей, запропонованих раніше, і модель РОСЗ, зроблено висновок, що всі моделі придатні для прогнозування.


Ключові слова: прогнозування зсувних процесів Південного берега Криму, регресійний аналіз, оцінка моделі і оцінка прогнозу, кластеризація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Таран В. М. Кластеризація даних для формування висновку при прогнозуванні зсувних процесів південного берега Криму / В.М. Таран  // Системи обробки інформації. – 2010. – № 6(87). – С. 276-280.