1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 6(87)'2010
  5. Дослідження диференційних властивостей блоково-симетричних шифрів

Дослідження диференційних властивостей блоково-симетричних шифрів

Л.С. Сорока, О.О. Кузнецов, І.В. Московченко, С.О. Ісаєв
Анотації на мовах:

Розглядаються блоково-симетричні шифри, подані на відкритий конкурс по відбору кандидатів на національний стандарт блокового симетричного шифрування України. Досліджується ефективність міні-версій поданих на конкурс шифрів відносно диференційного криптоаналізу як в залежності від числа раундів перетворення, так і в залежності від числа операцій і необхідних затрат пам’яті. Оцінюється вплив властивостей застосовуємих нелінійних вузлів замін на диференційні характеристики блоково-симетричних шифрів.
Ключові слова: шифр, дифференціал, S-бокс, моделювання, криптоаналіз