1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Інформаційна підтримка оцінки показників кадрового потенціалу організації

Інформаційна підтримка оцінки показників кадрового потенціалу організації

Н.В. Васильцова
Анотації на мовах:

Розглядаються питання, які пов’язані з проблемами стратегічного управління персоналом організації та можливістю вирішення стратегічних кадрових задач в рамках автоматизованої системи управління персоналом. Здійснюються класифікація та аналіз основних груп показників кадрового потенціалу організації, пропонується формалізована методика їхньої оцінки. Розроблюється узагальнений алгоритм оцінки типових розрахункових показників, який використовує елементи класифікації вхідних даних, експертного оцінювання, теорії прийняття рішень.
Ключові слова: персонал, стратегічне управління, кадровий потенціал, стаж роботи, інформаційна система