1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Оцінка якості програмного забезпечення для логістичних інформаційних систем

Оцінка якості програмного забезпечення для логістичних інформаційних систем

О.В. Дорохов, В.В. Гаркін, M. Драшкович
Анотації на мовах:

Ефективне функціонування інформаційних систем в значній мірі визначається якістю компонент її складових: технічної, математичної, програмної, інформаційної, правової та інших. Одним з найбільш важливих складових є програмне забезпечення, управління якістю якого значною мірою визначає якість інформаційної системи. В даний час широко використовуються досить ефективні методи, моделі та способи оцінки якості інформаційних систем, що включають такі показники якості програмних продуктів, як функціональність, надійність, практичність, ефективність, мобільність, інтерактивність та інші. Одним з важливих методів визначення якості програмних продуктів є тестування, яке виступає обов'язковим етапом при розробці інформаційних систем. Розглянуто та проаналізовані найбільш поширені програмні та технічні засоби, методичні підходи для оцінки якості програмних продуктів для інформаційних систем.
Ключові слова: інформаційна система, програмний продукт, моделі оцінки якості програмного забезпечення