1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Інформаційна технологія синтезу варіантів конфігурації функціональної структури сервіс-орієнтованої інформаційної системи

Інформаційна технологія синтезу варіантів конфігурації функціональної структури сервіс-орієнтованої інформаційної системи

М.В. Євланов, М.А. Керносов
Анотації на мовах:

Розглядається задача розробки інформаційної технології, яка дозволяє синтезувати варіанти конфігурації функціональної структури сервіс-орієнтованої інформаційної системи. Визначено призначення основних блоків інформаційної технології, що розробляється. Запропонована структурна схема, яка описує взаємодію основних блоків даної технології. Розроблено схему даних, яка забезпечує в межах технології, що пропонується, можливість перевірки сукупності сервісів інформаційної системи з метою виявлення та усунення інформаційних невідповідностей.
Ключові слова: інформаційна система, сервіс-орієнтована архітектура, метамодель формування інформаційної системи, візуальна модель, схема даних