1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Взаємне відображення аналітичного представлення та модифікованої онтологічної моделі автоматизованого бізнес-процесу

Взаємне відображення аналітичного представлення та модифікованої онтологічної моделі автоматизованого бізнес-процесу

Є.В. Корнєєва
Анотації на мовах:

Розглядається задача розробки методів, що дозволяють здійснювати взаємне перетворення модифікованої онтологічної моделі автоматизованого бізнес-процесу та аналітичного представлення цього бізнес-процесу, яке реалізоване у вигляді системи збалансованих показників. Запропоновано формалізований опис модифікованої онтологічної моделі, метод синтезу цієї моделі на основі аналітичного опису автоматизованого бізнес-процесу та метод синтезу аналітичного опису бізнес-процесу на основі його модифікованої онтологічної моделі.
Ключові слова: бізнес-процес, інформаційна технологія, бізнес-активність, система збалансованих показників, категорна модель, функтор, онтологічна модель