1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ SILVERLIGHT 4

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ SILVERLIGHT 4

Ю.Е. Парфьонов, В.М. Федорченко, О.В. Щербаков
Анотації на мовах:

В статті розглянуто основні принципи побудови технологічної платформи від Microsoft – Silverlight 4. Проаналізовано середовища, які існують для розробки кросплатформених додатків. Розглянуто історію розвитку платформи Silverlight. Наведено структуру і можливості Silverlight 4 щодо розробки інтерактивних інтернет-додатків нового покоління.
Ключові слова: Silverlight, RIA , WPF, XAML, Web 2.0, платформа, інтерфейс користувача, WCF, інструментальні засоби розрабки ПЗ