1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. ПОБУДОВА СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ТЕРИКОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ (НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСУ)

ПОБУДОВА СИСТЕМИ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНОСТІ ТЕРИКОНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕРІАЛІВ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ (НА ПРИКЛАДІ ДОНБАСУ)

К.Л. Сергєєва
Анотації на мовах:

Представлені практичні аспекти застосування даних мультиспектральної зйомки Terra (ASTER) і Landsat (TM, ETM+) до вирішення задач моніторингу гірничопромислових регіонів, а саме, створення карти розташування пожежонебезпечних териконів ділянки Донецького вугільного басейну. Виконано побудову системи нечіткого логічного виводу для класифікації териконів Донбасу за ступенем пожежонебезпечності з використанням даних оцінки значень приповерхневої температури, отриманої для теплового каналу Landsat, а також даних про стан рослинного покрову на підставі розрахунку спектральних індексів.
Ключові слова: космічна зйомка; терикон; спектральний індекс; нечіткий логічний вивід