1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Визначення вимог до програмного продукту на основі прототипів

Визначення вимог до програмного продукту на основі прототипів

І.О.Ушакова
Анотації на мовах:

Успішне завершення IT-проектів залежить значною мірою від точності визначення вимог до програмного забезпечення на початковій фазі розроблення проекту. Основними причинами складності визначення вимог є необхідність обліку побажання великого числа потенційних зацікавлених осіб, різноманіття типів вимог, складна ієрархічна структура вимог, трасування вимог. Застосування прототипів і особливо розкадровки для визначення вимог при виконанні великих IT-проектів на початковій фазі розроблення дозволить підвищити точність визначення вимог, звести до мінімуму необхідність внесення змін на наступних фазах розробки проекту. Розглянуто та проаналізовано основні види прототипів для визначення вимог до програмного забезпечення, найбільш поширені інструментальні засоби розкадровки вимог, методичні підходи до виконання розкадровок.
Ключові слова: програмне забезпечення, визначення вимог до програмного забезпечення, прототип, розкадровка вимог, RUP