1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(19)'2015
  5. Управління повітряним рухом та перспективні напрямки його вдосконалення

Управління повітряним рухом та перспективні напрямки його вдосконалення

П.М. Онипченко, М.А. Павленко, О.І. Тимочко
Анотації на мовах:


Анотация: В статті проаналізовано сучасний стан системи управління повітряним рухом, роль осіб бойового управління в процесі управління повітряним рухом. Визначені об'єкти, які взаємодіють в процесі управління повітряним рухом та їх взаємний вплив. Виокремленні складові оцінки ефективності функціонування системи управління повітряним рухом. Визначені напрямки удосконалення СУПР.


Ключові слова: управління повітряним рухом, система управління повітряним рухом, особи бойового управління, процес управління повітряним рухом, індивідуальні траєкторії підготовки