1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ З МУЛЬТИМЕДIЙНИМ ТА ТЕКСТОВИМ ТРАФIКОМ НА ОСНОВІ КОМУТАТОРІВ ETHERNET

ПРОЕКТУВАННЯ МЕРЕЖ З МУЛЬТИМЕДIЙНИМ ТА ТЕКСТОВИМ ТРАФIКОМ НА ОСНОВІ КОМУТАТОРІВ ETHERNET

К.М. Яковишин
Анотації на мовах:

Наведений алгоритм проектування та розрахунку мереж з мультимедійним та гіпертекстовим трафіком на основі комутаторів Ethernet. Алгоритм складається із ряду послідовних кроків. На першому кроці будується інформаційно-геометрична модель мережі у вигляді графів та матриць. Ця модель містить параметри трафіків додатків у кінцевих вузлах мережі та координати кінцевих вузлів (джерел/споживачів інформації). На другому кроці модель інформаційних потоків додатків перетворюється в ідеальний комутатор мережі. Це дає можливість замінити розрахунок проектуємої мережі розрахунком параметрів ідеального комутатора. На третьому кроці використовуються дані про геометричний розподіл кінцевих вузлвв мережі, і модель ідеального комутатора усієї мережі перетворюється у мережу ідеальних комутаторів сегментів мережі. Тут вже кожний ідеальний комутатор має точні геометричні координати. На четвертому кроці кожний ідеальний комутатор реалізується одним реальним промисловим Ehernetкомутатором або об’єднанням (мережею) реальних промислових Ethernet-комутаторів. На п’ятому кроці провадиться зміна заводських установок промислових комутаторів. Це робиться з метою максимального наближення конфігурації та параметрів мережі реальних промислових комутаторів до конфігурації та параметрів мережі іидеальних комутаторів. Робота алгоритму ілюструється прикладом. Алгоритм може бути запрограмований для побудови систем автоматизованого проектування мереж із мультимедійним та гіпертекстовим трафіком, наприклад, мереж із відеотелефонним зв’язком та відеоконференціями.
Ключові слова: проектування, мережі, мультимедійний, трафік, комутатори, Ethernet