1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Система прогнозування водоспоживання міста

Система прогнозування водоспоживання міста

В.М. Задачин
Анотації на мовах:

У статті наводиться опис системи прогнозування водоспоживання міста, довгострокового (річного, місячного), так і короткострокового (добового, годинного). Система дозволяє розраховувати прогноз з досить високою точністю. Використання такого програмного комплексу на водопостачальних підприємствах великих міст може дозволити оптимально планувати роботу системи водопостачання, як на довгостроковий, так і на короткостроковий період. Наприклад, оптимально в сенсі мінімізації споживання електроенергії для перекачування води насосними станціями.
Ключові слова: прогнозування, математична модель, система водопостачання, водоспоживання