1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ MICROSOFT CLUSTERING ПІД ЧАС АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ MICROSOFT CLUSTERING ПІД ЧАС АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Д.В. Коломієць
Анотації на мовах:

В статті розглядається проблема аналізу великих масивів накопичених медичних даних. Запропонована математична модель задачі кластериізації. Для вирішення задачі пропонується використання алгоритму Microsoft Clustering, що входить до складу пакету Microsoft SQL Server Analysis Services. Наприкінці наведені отримані результати та можливі варіанти їх подальшого використання.
Ключові слова: кластерізація, медицина, статистика, алгоритм, модель, аналіз