1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ТЕСТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ IRT

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ ТЕСТУ НА ОСНОВІ МОДЕЛІ IRT

М.С. Мазорчук, В.С. Добряк, К.А. Гончарова
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі проаналізовано існуючі моделі оцінки параметрів тестів. На основі аналізу запропоновано єдину систему тестування та розрахунку головних показників тестових завдань. Розроблена математична модель отримання показників тестів на основі на основі теорії моделювання та параметризації тестів IRT. Наведено приклад розрахунків головних параметрів тестових завдань.


Ключові слова: класична теорія тестування, теорія моделювання та параметризації тестів, автоматизована система тестування, надійність тесту, інформаційна функція тесту, характеристична крива тесту