1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства

Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства

І. О. Бондар , О. І. Хорошевський
Системи обробки інформації. — 2010. — № 7(88). — С. 142-148.
УДК 330.45:[005.53:655]
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті запропоновано інструментарій з вибору інтегрованої системи управління поліграфічним підприємством. Процес вибору базується на аналізі функціональних можливостей систем й реалізується за допомогою використання економіко-математичних методів. В результаті виділення й аналізу множини критеріїв вибору визначаються найбільш значущі, через призму аналізу яких й пропонується здійснювати процес вибору конкретної інтегрованої системи управління, що буде застосована для реалізації цільової спрямованості підприємства й поставлених ним завдань.
Ключові слова: інтегровані системи управління поліграфічним підприємством, функціональні можливості, критерії вибору, 1С:Поліграфія 8, Apler Quick Print, ASystem, EFI PrintSmith Full, Hiflex
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Бондар І. О. Вибір інтегрованої системи управління діяльністю поліграфічного підприємства / І. О. Бондар , О. І. Хорошевський  // Системи обробки інформації. — 2010. — № 7. — С. 142-148.