1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Трендовий аналіз для розробників web-ресурсів

Трендовий аналіз для розробників web-ресурсів

В.В. Браткевич, В.В. Климнюк
Анотації на мовах:

У статті розкривається суть трендового аналізу, показана його корисність для розробників web-ресурсів, рекомендований простій і зручний інструментарій для проведення трендового аналізу на основі аналітичного інструментарію збору статистики відомих пошукових систем, зокрема сервісу Google Trends. Приведені приклади його практичного використання. Правильний облік результатів трендового аналізу може збільшити відвідуваність інтернет-ресурсу за рахунок наближення до реальних потреб пересічного користувача або окремої групи споживачів інформації, товарів або послуг.
Ключові слова: тренд, трендового аналіз, тенденція, прогноз, Google Trends