1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 7(88)'2010
  5. Ієрархічна модель критеріїв оцінки якості мультимедійних видань

Ієрархічна модель критеріїв оцінки якості мультимедійних видань

В.В. Климнюк, В.В. Браткевич
Анотації на мовах:

В статті розглядається перелік і особливості задач, які виникають на початковому етапі проектування мультимедійних видань. Пропонується база критеріїв для оцінки якості мультимедійного видання. Наводиться модифікована методика побудови ієрархічної моделі оцінки якості мультимедійних видань. Особливістю методики є її орієнтація на візуальне представлення основних етапів процесу побудови моделі.
Ключові слова: мультимедійне видання, оцінка, якість, ієрархічна модель, матриця побудови