1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Підвищення швидкодії спектрометричної системи

Підвищення швидкодії спектрометричної системи

Л.Р. Бекірова
Анотації на мовах:

Досліджуються шляхи підвищення швидкодії і достовірності підсупутникових систем, використовуваних при дослідженні наземних об'єктів, оцінці природних ресурсів і контролі екологічного стану навколишнього середовища. Описується апаратне і програмне забезпечення спектрометричних вимірювальних систем і методи вимірювання, що дозволяють забезпечити збільшення швидкодія вимірювань і достовірність отриманих результатів.
Ключові слова: дистанційне зондування, спектрометричні системи, швидкодія, коефіцієнт спектральної яскравості, достовірність інформації