1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Методика вибору параметрів механізму підйому стріли маніпулятора

Методика вибору параметрів механізму підйому стріли маніпулятора

В.П. Греков, А.А. П'янков, Ю.А. Ткаченко
Анотації на мовах:

Приведені розроблена авторами конструктивно-компонувальна схема підйомно-перевантажувального устаткування транспортно-заряджаючої машини і методика, що дозволяє вибрати параметри, що забезпечують її нормальну роботу.
Ключові слова: підйомно-перевантажувальне устаткування, транспортно-заряджаюча машина