1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Прогнозування навантаження потоку завдань на Grid-ресурси

Прогнозування навантаження потоку завдань на Grid-ресурси

Ю.Ю. Жебель, С.М. Нечаусов, О.В. Шевченко
Анотації на мовах:

Розглянута система Grid (призначення, структура, архітектура, метапланувальник GridWay) і проведений її аналіз. Проаналізована проблема рівномірного розподілу завдань на ресурсах системи Grid. Представлений метод експоненціального згладжування. Запропонована модель прогнозування навантаження потоку завдань на ресурси Grid, заснована на методі експоненціального згладжування.
Ключові слова: Grid-система, Grid-ресурси, метапланувальник GridWay, операційна система, система прогнозування, метод експоненціального згладжування, потік завдань