1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. До питання підвищення точності урахування впливу дощів на параметри рлс мікрохвильового діапазону

До питання підвищення точності урахування впливу дощів на параметри рлс мікрохвильового діапазону

О.Б. Котов, Ю.В. Левадний, Ю.І. Малишенко, М.М. Петрушенко
Анотації на мовах:

Робота присвячена поновленню бази даних по коефіцієнтам поглинання та радіолокаційного розсіювання від дощів радіохвиль НВЧ діапазону, якій регулярно користується персонал діючої в Україні мережі станцій радіолокаційного спостереження при оцінці ступеня дії дощів на параметри РЛС. З цією метою для типових рядів частот в межах ЕМ спектру 1-100 ГГц та інтенсивностей дощів в роботі виконано більш точний розрахунок вказаних коефіцієнтів з наданням результатів в графічній формі. Для конкретних робочих частот РЛС, що використовуються на місцях, і характерних для місця їх розташування дощів персоналу надані кращі розрахункові моделі, що перевірені на спів падіння з експериментальними даними та доповнені новими аналітичними залежностями, що підвищують точність їх використання на практиці.
Ключові слова: мікрохвильовий діапазон радіохвиль, РЛС і дощ, удільна ЕПР дощів, вірогідність виявлення у дощах