1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Активний давач з просторово-розподіленими чуттєвими зонами у електрогастроентерографії та потенціалографії

Активний давач з просторово-розподіленими чуттєвими зонами у електрогастроентерографії та потенціалографії

О.Я. Крук
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті принципи інформаційного та енергетичного узгодження та запропоновано спосіб отримання максимально інформативного сигналу при реєстрації біопотенціалів. Запропоновані схеми на операційних підсилювачах та давач з просторово-розподіленими чуттєвими зонами реєстрації.


Ключові слова: джерело сигналу, давач, перетворювач, операційний підсилювач, коефіцієнт посилення, синфазна складова, підсилювач біопотенціалів