1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Приклад комплексного застосування формальних методів специфікації вимог та аналізу надійності комп’ютерних систем управління

Приклад комплексного застосування формальних методів специфікації вимог та аналізу надійності комп’ютерних систем управління

О.М. Тарасюк, А.В. Горбенко, В.С. Харченко, Ю.В. Мотора
Анотації на мовах:

У статті представлено результати сумісного використання формального методу Event-B, методу аналізу видів та наслідків критичних відмов FME(С)A, а також методу аналізу дерев відмов FTА на прикладі системи керування рухом автотранспорту по мосту з одностороннім рухом.
Ключові слова: формальні методи, Event-B, FME(С)A, FTA, надійність комп’ютерних систем