1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Вдосконалення засобів формалізації завдань з управління динамічними об'єктами

Вдосконалення засобів формалізації завдань з управління динамічними об'єктами

О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Для формалізації завдань прийняття рішень з управління динамічними об'єктами традиційно використовувалася узагальнена структура цільових настанов. Для розширення описових можливостей вказаного апарату пропонується доповнити його елементами нечітких множин. Нечітка структура цільових настанов дозволяє означувати початкові умови в широкому діапазоні і визначати значення функцій приналежності вершин для отримання рішення на управління динамічним об'єктом.
Ключові слова: апарат формалізації, динамічний об'єкт, нечітка множина, початкова умова, означуванння