1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Підхід до автоматизації процесу формування нормативного профілю під час сертифікації програмних продуктів

Підхід до автоматизації процесу формування нормативного профілю під час сертифікації програмних продуктів

І.В. Шостак, Ю.І. Бутенко
Анотації на мовах:


Анотация: У описано метод комп’ютеризованого аналізу ієрархічно-структурованих текстів стандартів та нормативних документів. Виявлено три типи таких документів відповідно до їхніх композиційних особливостей. Вказаний метод запропоновано реалізувати у два етапи: аналіз композиційної структури тексту та аналіз синтаксичних одиниць тексту. Наведено приклад аналізу ієрархічної структури та схеми синтаксичних структур у тексті стандарту.


Ключові слова: експертування ПЗ, нормативний профіль, ієрархічно-структурований текст, композиційний аналіз, синтаксичний аналіз