1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Нечіткі множини типу 2. Термінологія та представлення

Нечіткі множини типу 2. Термінологія та представлення

С.А. Олізаренко, Є.В. Брежнєв, О.В. Перепелиця
Анотації на мовах:

В роботі дано аналіз існуючих підходів до визначення та представлення нечітких множин типу 2 з метою формування єдиного понятійного апарату (термінології) і форм представлення цих множин. Розглянуті термінологія та представлення нечітких множин типу 2 є основою більш глибокого їх розуміння та наступного представлення, вивчення та дослідження базових операцій над цими множинами.
Ключові слова: нечітка множина типу 2, нечітка функція приналежності, займана площа невизначеності