1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Метод синтезу піраміди процесного менеджменту підприємства

Метод синтезу піраміди процесного менеджменту підприємства

С.В. Тупкало, В.М. Тупкало
Анотації на мовах:

У статті розглядається підхід до рішення задачі оптимізації організаційних структур процессно-орієнтованих підприємств.
Ключові слова: процесне управління, організаційна структура, бізнес-процес, піраміда менеджменту