1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 8(89)'2010
  5. Метод визначення масштабів розповсюдження небезпечних хімічних речовин в атмосфері на основі регресійного аналізу

Метод визначення масштабів розповсюдження небезпечних хімічних речовин в атмосфері на основі регресійного аналізу

І.В. Шостак, В.О. Давиденко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті проводиться огляд проблеми виявлення масштабів розповсюдження небезпечних хімічних речовин (НХР) в атмосфері різними інформаційно-аналітичними системами (ІАС). Обґрунтовано доцільність впровадження блоку моніторингу в ІАС, який надає дані для побудови точнішої картини розподілення концентрацій НХР. Сформовано задачу виявлення масштабів розповсюдження НХР та розроблено метод, що її вирішує, який заснований на регресивному аналізі даних моніторингу. Проведено аналіз регресійних функцій та визначена оптимальна.


Ключові слова: моніторинг, первинна обробка інформації, надзвичайна ситуація, інформаційно-аналітична система, регресійний аналіз