1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Виготовлення листових деталей методом розкочування

Виготовлення листових деталей методом розкочування

В.І. Беляков, А.Я. Мовшович, Ю.А. Кочергін
Анотації на мовах:

Розглянутий процес виготовлення листових деталей методом розкочування, запропоновані технологія розкочування і спосіб виготовлення інструменту.
Ключові слова: листова деталь, технологія, метод розкочування