1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. До питання про генерацію в іоносфері збурень, що рухаються, які виникають під час запуску ракет

До питання про генерацію в іоносфері збурень, що рухаються, які виникають під час запуску ракет

В.Д. Карлов, М.М. Журавський, Д.В. Карлов, О.В. Бісова
Анотації на мовах:

У статті на основі аналізу рівнянь магнітної гідродинаміки, що описують іоносферну плазму, отримані співвідношення, що дозволяють обґрунтувати фізичні процеси, що протікають в іоносфері в моменти часу, що примикають до запуску ракет. Отримані вирази, що дозволяють оцінити у рамках вибраної моделі описи іоносферної плазми, швидкості поширення іоносферних обурень спостережуваних в іоносфері на видаленні від району запуску в декілька тисяч кілометрів. Сформульовані гіпотези формування іоносферних збурень, спостережуваних при запуску ракет. Результати теоретичних оцінок порівнюються з відомими експериментально отриманими даними.
Ключові слова: іоносферна плазма, іоносферні обурення, спорадичні утворення, магнітна гідродинаміка, фазова швидкість, іонно-звукові хвилі