1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Спектр амплітудних флуктуацій луна-сигналу при використанні зондуючих сигналів декаметрового діапазону радіохвиль зі змінною частотою

Спектр амплітудних флуктуацій луна-сигналу при використанні зондуючих сигналів декаметрового діапазону радіохвиль зі змінною частотою

В.Д. Карлов, Ю.А. Сірик, А.В. Тугай
Анотації на мовах:

У статті на основі математичного моделювання проаналізовано зміну спектру амплітудних флуктуацій сигналів відбитих від групової цілі. В якості зондуючих використані сигнали зі змінною від імпульсу до імпульсу частотою. Основну увагу в статті приділено розгляду залежності модуляційних гармонік, які виникають у відбитому сигналі, від кількості об’єктів, які входять до складу лоціруємої групової цілі.
Ключові слова: спектр амплітудних флуктуацій, модуляційні гармоніки, групова ціль