1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 2(19)'2015
  5. Результати реалізації у вигляді програмного продукту способу побудови зон електромагнітної доступності засобів радіоконтролю

Результати реалізації у вигляді програмного продукту способу побудови зон електромагнітної доступності засобів радіоконтролю

М.М. Калюжний, С.О. Галкин, К.М. Коржуков, О.В. Хряпкін
Анотації на мовах:


Анотация: Представлений розроблений спосіб і програмно-алгоритмічне забезпечення, що дозволяє оцінювати зони електромагнітної доступності засобів радіомоніторингу. Програмне забезпечення дозволяє з достатньою для практики точністю оцінювати можливості тих, що діють, і досліджуваних СРМ по територіально-частотному обхвату радіомоніторингом випромінювань РЕС як існуючих, так і перспективних радіотехнологій, моделювати різні варіанти побудови регіональних підсистем радіочастотного моніторингу з метою оптимізації їх топології і функціональної структури.


Ключові слова: зона електромагнітної доступності, засіб радіомоніторингу, система радіочастотного моніторингу