1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Оцінка часу виходу биття за допуск

Оцінка часу виходу биття за допуск

Н.Ю. Ламнауер
Анотації на мовах:

Вирішувалася задача знаходження моделі розподілу величини биття, як випадкової величини, яка описувала б процес биття більш точно, ніж загальноприйнята модель Релея. Для побудованої моделі биття знайдені її числові характеристики. Отримано оцінки її параметрів, визначені з них найкращі. Запропоновано метод оцінки часу виходу биття за допуск.
Ключові слова: модель розподілу величини биття