1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(90)'2010
  5. Автоматно-базісний підхід до створення природньо надійних і безпечних систем

Автоматно-базісний підхід до створення природньо надійних і безпечних систем

С.Ф. Тюрін, В.С. Харченко
Анотації на мовах:

Пропонується підхід до створення природньо надійних і безпечних систем, толерантних до відмов (різних негативних впливів). Сформульовано основні принципи автоматно-базисного підходу. Він фундується на використанні надлишкового базису, який дозволяє виконувати всі або частину функцій при відмовах. Система описується автоматною моделлю, а відновлення логічного перетворювача реалізується шляхом використання запропонованих функційно-повних толерантних базисів (ФПТБ). Наведено приклади ФПТБ на вентильному рівні.
Ключові слова: надлишковий базис, автоматна модель, функційно-повний толерантний базис, відмова, вплив